Dice Roller — der Spieltisch

Short: {a}[d|W|x|b]{a|d}{n}{[m|x|l|h|b|w]b}; a/d: sort ascending/descending; m/x: min/max; l/h: drop lowest/highest b/w: keep best/worst

Comment:  Code:  Name: 


21.04.2018, 09:20:00 1W6: 6 = 6 Test TKarn
20.04.2018, 04:37:28 1W6: 5 = 5 Test TKarn
06.04.2018, 01:59:07 1W6: 3 = 3 Test TKarn
06.04.2018, 01:33:20 1W6: 5 = 5 Test TKarn
05.04.2018, 23:25:06 1W6: 3 = 3 Test TKarn
05.04.2018, 01:05:15 1W6: 6 = 6 Test TKarn
04.04.2018, 23:23:29 1W6: 4 = 4 Test TKarn
04.04.2018, 20:14:37 1W6: 4 = 4 Test TKarn
04.04.2018, 04:58:05 1W6: 6 = 6 Test TKarn
02.04.2018, 17:34:59 1W6: 3 = 3 Test TKarn
01.04.2018, 04:21:41 1W6: 5 = 5 Test TKarn
01.04.2018, 01:18:57 1W6: 4 = 4 Test TKarn
31.03.2018, 20:09:43 1W6: 3 = 3 Test TKarn
31.03.2018, 00:13:52 1W6: 5 = 5 Test TKarn
30.03.2018, 23:59:32 1W6: 2 = 2 Test TKarn
30.03.2018, 12:11:10 1W6: 2 = 2 Test TKarn
27.03.2018, 19:00:40 4d8: (1 + 8 + 4 + 6) = 19 Lauschen an den Tueren sindar
27.03.2018, 19:00:20 1W6: 5 = 5 Test TKarn
26.03.2018, 21:49:02 1W6: 2 = 2 Test TKarn
23.03.2018, 23:42:30 1W6: 1 = 1 Test TKarn
23.03.2018, 04:35:55 1W6: 2 = 2 Test TKarn
16.03.2018, 23:12:28 1W6: 5 = 5 Test TKarn
15.03.2018, 12:17:05 1W6: 4 = 4 Test TKarn
15.03.2018, 11:42:25 4d8: (6 + 2 + 7 + 6) = 21 Magischer Sinnenwurf Bledim sindar
15.03.2018, 11:39:40 3d8: (4 + 5 + 3) = 12 mundaner Sinnenwurf Bledim sindar
15.03.2018, 11:36:51 1W6: 3 = 3 Test TKarn
15.03.2018, 08:20:36 1W6: 5 = 5 Test TKarn
14.03.2018, 19:09:23 1W6: 4 = 4 Test TKarn
14.03.2018, 02:17:34 1W6: 6 = 6 Test TKarn
13.03.2018, 10:55:46 1d10 + 1d8 + 1d8 + 1d8 + 1d8: 6 + 8 + 5 + 7 + 7 = 33 Verwandlung Bledim Spatz sindar
13.03.2018, 10:42:49 1W6: 6 = 6 Test TKarn
11.03.2018, 17:02:24 1W6: 2 = 2 Test TKarn
11.03.2018, 06:31:23 1W6: 3 = 3 Test TKarn
10.03.2018, 17:54:58 1W6: 5 = 5 Test TKarn
09.03.2018, 22:26:32 1W6: 3 = 3 Test TKarn
09.03.2018, 20:15:13 1W6: 1 = 1 Test TKarn
09.03.2018, 19:58:55 1W6: 3 = 3 Test TKarn
09.03.2018, 18:47:13 1W6: 6 = 6 Test TKarn
09.03.2018, 08:38:23 1W6: 3 = 3 Test TKarn
07.03.2018, 05:40:05 1W6: 4 = 4 Test TKarn
05.03.2018, 12:55:40 1W6: 3 = 3 Test TKarn
04.03.2018, 17:54:52 1W6: 2 = 2 Test TKarn
03.03.2018, 04:37:18 1W6: 4 = 4 Test TKarn
28.02.2018, 04:34:49 1W6: 4 = 4 Test TKarn
27.02.2018, 02:26:36 1W6: 5 = 5 Test TKarn
26.02.2018, 16:10:17 1W6: 1 = 1 Test TKarn
26.02.2018, 12:51:15 1d100: 25 = 25 Schriftkenner_Wolfsruh sindar
26.02.2018, 12:50:36 1W6: 5 = 5 Test TKarn
23.02.2018, 01:57:35 1W6: 6 = 6 Test TKarn
22.02.2018, 16:13:14 1W6: 1 = 1 Test TKarn
21.02.2018, 17:06:30 1W6: 3 = 3 Test TKarn
21.02.2018, 08:27:12 1W6: 3 = 3 Test TKarn
21.02.2018, 05:45:55 1W6: 3 = 3 Test TKarn
19.02.2018, 10:05:05 1W6: 4 = 4 Test TKarn
17.02.2018, 20:39:10 1W6: 5 = 5 Test TKarn
15.02.2018, 17:56:52 1W6 + 1W8 + 1W6 + 1W6 + 1W8: 2 + 1 + 4 + 3 + 1 = 11 Sinne Algrim TKarn
15.02.2018, 17:56:19 1W6: 1 = 1 Test TKarn
15.02.2018, 10:55:06 4d8: (6 + 7 + 2 + 1) = 16 Spurensuche sindar
15.02.2018, 10:54:41 1W6: 5 = 5 Test TKarn
15.02.2018, 01:23:07 1W6: 5 = 5 Test TKarn
14.02.2018, 16:34:36 3d8: (2 + 4 + 6) = 12 Gift untersuchen sindar
14.02.2018, 16:34:13 1W6: 3 = 3 Test TKarn
14.02.2018, 08:39:46 4W6: (1 + 4 + 5 + 3) = 13 Verteidigung KG TKarn
14.02.2018, 08:38:58 3W6 + 1W8 + 1W10: (5 + 2 + 2) + 4 + 5 = 18 Angriff Algrim TKarn
14.02.2018, 08:38:40 1W6: 4 = 4 Test TKarn
11.02.2018, 20:21:22 1W6: 2 = 2 Test TKarn
09.02.2018, 16:47:42 1W8 + 1W8 + 1W6 + 1W6 + 1W8: 8 + 1 + 1 + 5 + 5 = 20 Verteidigung Algrim TKarn
09.02.2018, 16:47:14 1W6: 6 = 6 Test TKarn
09.02.2018, 16:44:30 1W6 + 2W10 + 1W6: 1 + (3 + 7) + 6 = 17 Angriff KG auf Algrim TKarn
09.02.2018, 16:44:07 1W6: 5 = 5 Test TKarn
09.02.2018, 16:41:41 1W8 + 3W6: 4 + (4 + 2 + 2) = 12 Verteidigung KG TKarn
09.02.2018, 16:41:22 1W6: 4 = 4 Test TKarn
09.02.2018, 14:10:26 1W6: 3 = 3 Test TKarn
09.02.2018, 13:51:32 1W6: 1 = 1 Test TKarn
09.02.2018, 13:21:36 1W8 + 1W6 + 1W6 + 1W8 + 1W8: 2 + 4 + 5 + 8 + 3 = 22 Verteidigung KG TKarn
09.02.2018, 13:17:06 1W6: 1 = 1 Test TKarn
09.02.2018, 13:15:54 1W6: 6 = 6 Test TKarn
09.02.2018, 13:06:55 1d10 + 1d10 + 1d8 + 1d8 + 1d8: 9 + 6 + 3 + 5 + 8 = 31 Zorn der Natur - Windstoss sidar
09.02.2018, 12:58:42 1W6: 2 = 2 Test TKarn
09.02.2018, 11:41:09 3W6 + 1W8 + 1W10: (5 + 1 + 1) + 3 + 9 = 19 Angriff Algrim TKarn
09.02.2018, 11:40:45 1W6: 5 = 5 Test TKarn
07.02.2018, 17:03:40 1W6: 2 = 2 Test TKarn
06.02.2018, 18:21:15 1d8 + 1d8 + 1d6 + 1d8: 8 + 5 + 2 + 3 = 18 Tuere untersuchen sindar
06.02.2018, 18:19:13 1W6: 3 = 3 Test TKarn
02.02.2018, 07:30:23 1W6: 6 = 6 Test TKarn
01.02.2018, 02:41:45 1W6: 2 = 2 Test TKarn
31.01.2018, 23:38:48 1W6: 6 = 6 Test TKarn
31.01.2018, 18:25:31 1W6: 5 = 5 Test TKarn
31.01.2018, 17:00:53 1W6: 1 = 1 Test TKarn
30.01.2018, 18:13:08 1W8 + 1W8 + 1W6 + 1W6 + 1W8: 3 + 4 + 2 + 3 + 4 = 16 Ausweichen für Algrim TKarn
30.01.2018, 18:12:40 1W6: 5 = 5 Test TKarn
30.01.2018, 15:16:30 1W6: 3 = 3 TKarn
30.01.2018, 15:16:18 1W6: 4 = 4 Test TKarn
30.01.2018, 14:46:32 1W6 + 1W6 + 1W8: 2 + 1 + 6 = 9 Feuerfalle TKarn
30.01.2018, 14:46:01 1W6: 6 = 6 Test TKarn
30.01.2018, 14:36:51 1W8: 7 = 7 Solo Cassandra
30.01.2018, 14:36:22 1W6: 3 = 3 Fertigkeit Cassandra
30.01.2018, 14:35:43 1W8: 6 = 6 Sinne Cassandra
30.01.2018, 14:35:05 1W6: 3 = 3 Volk Cassandra
30.01.2018, 14:34:37 1W6: 1 = 1 Test TKarn
29.01.2018, 22:31:03 1W8: 8 = 8 Rapier Cassandra

Browser-Statistiken